Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło
szerzyć dobro?

Antoine de Saint-Exupéry

PROGRAMY EDUKACYJNE


Fundacja podejmuje działania edukacyjne samodzielnie oraz w partnerstwie z instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorstwami szkoleniowymi oraz Sponsorami.
Przedstawiamy wachlarz tematów szkoleń, programy są udostępniane Partnerom oraz Uczestnikom szkoleń, warsztatów i konferencji.Projekt i wykonanie: Mariusz Marchewka i Patryk Siuta