Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło
szerzyć dobro?

Antoine de Saint-Exupéry

Aktualności


SUPERWINDYKACJA

23 maja 2017r.
Szkolenie dla Funduszy Pożyczkowych
 i Funduszy Poręczeniowych z całej Polski
 
Kto zaprasza ?
 
Fundacja Dobra w Toruniu założona w 2011 r. przez Mariusza Trela – adwokata, prowadząca Centrum Mediacji Świętej Rity skupiające mediatorów i koncyliatorów pomagających przedsiębiorcom (w tym Funduszom) rozwiązywać konflikty bez udziału sądów.


Kto jest zaproszony ?
 
Fundacja kieruje zaproszenie do wszystkich Funduszy Pożyczkowych i Funduszy Poręczeniowych w całej Polsce.
Do udziału zaproszone są duety reprezentujące Fundusze, tworzone przez przedstawiciela zarządu oraz pracownika zajmującego się windykacją w Funduszu. Innego rodzaju duety (np. wyłącznie dwóch pracowników czy dwoje zarządców) nie zostaną dopuszczone do udziału w szkoleniu.
Zaproszenie nie jest adresowane do prawników (adwokatów, radców prawnych, aplikantów obydwu korporacji) świadczących usługi prawnicze na rzecz Funduszy.
 
Gdzie odbędzie się szkolenie ?
 
Szkolenie odbędzie się w miejscowości Zamek Bierzgłowski pod Toruniem, na terenie odrestaurowanego Zamku Krzyżackiego należącego do Diecezjalnego Centrum Kultury Diecezji Toruńskiej (proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w serwisie pod adresem www.zamekbierzglowski.eu).
 
Zajęcia objęte programem będą prowadzone w Sali Rycerskiej, posiłki kuchni zamkowej serwowane będą w Refektarzu, a spanko w eleganckich pokojach w części hotelowej Zamku.
Organizator zapewnia transport z Dworca PKP Toruń Główny dla Uczestników niezmotoryzowanych.
Trener wiodący o szkoleniu SuperWindykacja
Termin szkolenia
 
Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie 23-25 maja 2017 r.
Organizator zapewni noclegi również w nocy z 22 na 23 maja 2017 r.
Szczegółowa agenda szkolenia zostanie przesłana Uczestnikom niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia i uiszczeniu opłaty.
 
Trener wiodący o szkoleniu SuperWindykacja
 
Zachęcamy do obejrzenia: Fundacja Dobra
 
Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe o szkoleniu SuperWindykacja
 

Cel szkolenia
 
Przełamanie zaklętego kręgu niemocy w odzyskiwaniu należności od dłużników przez Fundusze Pożyczkowe i Fundusze Poręczeniowe, czyli nauczenie się skutecznych technik windykacyjnych.
Trenerzy przekażą praktyczną wiedzę na temat działań windykacyjnych, które na pewno przynoszą efekty, często zupełnie bez udziału sądów i przy zaangażowaniu optymalnie niskich kosztów.
Szkolenie nie tylko opowie o skutecznych technikach windykacyjnych, ale przede wszystkim nauczy ich stosowania.
 
Dlaczego warto?
 
Unikalne i zweryfikowane w praktyce windykacyjnej Trenerów prowadzących szkolenie techniki:
 • poprawnego konstruowania umów zawieranych przez Fundusze Pożyczkowe i Fundusze Poręczeniowe,
 • należytego zabezpieczenia pozycji kontraktowej Funduszy Pożyczkowych i Funduszy Poręczeniowych,
 • skutecznego odzyskiwania długów.
 
Trenerzy przedstawią rozwiązania prawne i sposoby ich zastosowania, które zwiększają skuteczność windykacji do poziomu nie niższego niż 80%!
 
Uczestnicy konferencji i szkoleń organizowanych przez Fundację Dobra w Toruniu, a prowadzonych przez Mariusza Trela są zgodni, że nikt nie uczy tak skutecznej windykacji!
 
Trzy filary SuperWindykacji
 
Windykacja zaczyna się w chwili, w której rodzi się kontrakt (z pożyczkobiorcą lub poręczycielem).
Dlatego windykację należy opierać na trzech filarach:
 • właściwej konstrukcji umowy zawieranej przez Fundusz,
 • poprawnym zabezpieczeniu pozycji kontraktowej Funduszu w kontrakcie zawartym z beneficjentem / poręczycielem,
 • skutecznej strategii windykacyjnej obejmującej dobór optymalnych instrumentów prawnych i zastosowanych we właściwy sposób oraz w odpowiednim czasie.
Każdemu z tych filarów Uczestnicy poświęcą osobny dzień szkolenia, poznając ich synergiczną współzależność w trakcie jednego, trzydniowego cyklu szkoleniowego.
Nadto Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani ze strategią współdziałania Funduszy Pożyczkowych z Funduszami Poręczeniowymi przy wdrażaniu efektywnych strategii windykacyjnych.
 
Program SuperWindykacji
 
Szkolenie obejmuje trzy ściśle powiązane z sobą moduły tematyczne:
 
Moduł I
Poprawna konstrukcja umowy
 
 • obejmuje zagadnienia klauzul w umowach zawieranych przez Fundusze (w szczególności w umowach pożyczki, poręczenia, przewłaszczenia, cesji, w deklaracjach wekslowych), zapewniających Funduszom optymalny poziom bezpieczeństwa kontraktowego
 • pozwala ocenić klauzule przydatne Funduszom Pożyczkowym i zupełnie zbędne dla Funduszy Poręczeniowych
 • poddaje analizie Słuchaczy i Trenera  zasadnicze błędy w formułowaniu klauzul umownych, skutkujące „nieszczelnością” kontraktów
 • pozwala na weryfikację umów zawieranych przez Fundusze, których przedstawiciele uczestniczą w szkoleniu.
 
Moduł II
Właściwy dobór prawnych instrumentów zabezpieczenia
wykonania umowy przez beneficjenta / poręczyciela
 
 • poprawne oraz zupełnie niedorzeczne instrumenty zabezpieczenia stosowane w umowach zawieranych przez Fundusze
 • właściwa sekwencja instrumentów prawnego zabezpieczenia wykonania kontraktu
 • rola weksla jako „niezbędnika windykacyjnego” w zabezpieczeniu pozycji kontraktowej Funduszu
 • zabezpieczenie udzielone przez dłużnika (pożyczkobiorcę, poręczyciela) a udzielone przez osobę trzecią
 • jak korzystać z zabezpieczenia w razie katastrofy dłużnika (upadłości przedsiębiorcy, upadłości tzw. konsumenckiej)
 
Moduł III
skuteczne odzyskiwanie długów
 
 • przygotowanie w Drużynie Funduszu na wypadek bezskutecznego upływu terminu wykonania umowy przez beneficjenta (pożyczkobiorcę, poręczyciela)
 • dobre i zupełnie niedorzeczne wezwanie do zapłaty
 • mediacja jako wyłącznie właściwa forma zawarcia ugody z dłużnikiem, który odpowiedział na wezwanie do zapłaty
 • zrób wszystko, aby sprawa nie trafiła do sądu, czyli o polubownych sposobach rozwiązania konfliktów
 • tajniki szybkiego i taniego procesu w sądzie, jeśli inaczej się nie da
 • warunki skutecznej i szybkiej egzekucji komorniczej
 • najskuteczniejszy oręż w walce o pieniądze Funduszu!
 • windykacja, gdy dłużnik w upadłości
 • windykacja, gdy dłużnik goły i wesoły
 • coś o windykacji, gdy dłużnik za granicą
 
W jaki sposób wziąć udział w szkoleniu SuperWindykacja?
 
 • warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie na adres mailowy Fundacji Dobra w Toruniu biuro@fundacjadobra.pl skanu karty zgłoszenia pobranej stąd wraz ze skanem dowodu uiszczenia opłaty
 • dodatkowym warunkiem jest przesłanie Organizatorowi szkolenia pocztą elektroniczną wzoru jednej umowy zawieranej przez Fundusz, który stanie się podstawą prezentacji zagadnień objętych I i II modułem szkolenia (wzór powinien mieć usunięte oznaczenia stron umowy)
 • z uwagi na możliwość jednoczesnego zamieszkania na Zamku jedynie 54 osób,  maksymalna liczba Uczestników szkolenia nie może przekraczać tej liczby, a zatem o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń
 • osoby dokonujące ekspresowego zgłoszenia mogą wybrać sobie pokoje, śpiochy będą kwaterowane przez Organizatora
 
Twoja Inwestycja i co się na nią składa?
 
 • koszt udziału jednej osoby wynosi jedynie 1500 zł + vat 23 % (to nie żart – tylko 1500 zł + vat!)
 • wskazana kwota obejmuje pobyt na Zamku przez trzy doby z noclegiem i pełnym wyżywieniem (kuchnia zamkowa, a nie jakiś catering w styropianowych pojemnikach !)
 • udział w uroczystej kolacji w pierwszym lub drugim dniu szkolenia
 • zwiedzanie Zamku w towarzystwie jego Kustosza, księdza Dyrektora DCK Jerzego Wawrzyniaka
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 
Dodatkowy bonus dla uczestników szkolenia
 
 • Uczestnicy szkolenia SuperWindykacja mogą w czasie szkolenia uzyskać bezpłatną konsultację dotyczącą problemów z windykacją, na jakie napotkał Fundusz przez nich reprezentowany
 • Uczestnicy szkolenia mogą skorzystać z innowacyjnej usługi Audyt Windykacyjny, świadczonej przez Fundację Dobra w Toruniu z upustem 20 % w stosunku do ceny opłaty podstawowej
 • Uczestnicy szkolenia mogą nawiązać współpracę z Centrum Wsparcia Windykacyjnego Fundacji Dobra w Toruniu – oferta CWW zostanie przedstawiona w trakcie szkolenia
 
Audyt Windykacyjny
 
 • polega na analizie dokumentacji dotyczącej bezskutecznej windykacji prowadzonej przez Fundusz,
 • w wyniku AW audytor przedstawia pisemny raport obejmujący analizę działań podjętych dotychczas przez Fundusz w celu odzyskania należności oraz prezentację działań windykacyjnych w tej sprawie rekomendowanych przez Audytora,
 • AW przeprowadza na zlecenie Fundacji prawnik z zespołu Urnicz Kancelarii Adwokackiej w Toruniu.
 
Trenerzy prowadzący szkolenie
 
Mariusz Trela adwokat
* specjalizujący się w windykacji i obsłudze prawnej przedsiębiorców
prowadzący siódmy rok Urnicz Kancelarię Adwokacką w Toruniu
*ceniony trener prowadzący od 10 lat szkolenia dla Funduszy Pożyczkowych i Funduszy Poręczeniowych (bliższe dane w serwisie www.urnicz.pl)
przeprowadził w ciągu 19 lat aktywności edukacyjnej kilka tysięcy godzin szkoleń, warsztatów, wykładów
* wcześniej przez 20 lat sędzia sądu gospodarczego w Toruniu
*od półtora roku świadczący usługi prawnicze w ramach stałej obsługi na rzecz najbardziej efektywnego, warmińsko-mazurskiego Funduszu Pożyczkowego, w którym urzeczywistnił model efektywnej windykacji, którego uczył wcześniej na szkoleniach (ponad 90% ściągalności długów przy minimalnym zaangażowaniu finansowym Funduszu!)
 
Martine Szyperska – Filus adwokat w Urnicz Kancelarii Adwokackiej
 *od pięciu lat specjalizująca się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w szczególności w windykacji
 • Prezes Fundacji Dobra w Toruniu
 • trener prowadząca szkolenia w partnerstwie z Mariuszem Trela
 • bezpośrednio zaangażowana w świadczenie usług prawniczych na rzecz Funduszu Pożyczkowego
 • przynajmniej tysiąc efektywnie przeprowadzonych windykacji
 
Sara Braciszewska – aplikantka radcowska zatrudniona w Urnicz Kancelarii Adwokackiej w Toruniu
 • specjalistka w zakresie efektywnej windykacji
 • bezpośrednio zaangażowana w świadczenie usług prawniczych na rzecz Funduszu Pożyczkowego
 
Jeżeli potrzebujesz jeszcze jakichś istotnych informacji, służą Ci pomocą:
 
Daria Karpińska – Asystent Prezesa Fundacji pod nr telefonu 510143755
 
Paweł Przybysz – opiekun Szkolenia pod nr telefonu 534 956 810
 
oraz zespół Fundacji mailowo pod adresem biuro@fundacjadobra.pl
 
Jeżeli telefon zajęty, zadzwoń ponownie
 
grafgraf

Jak pracować z klientami w kryzysie?

18 marca 2017r.

Elżbieta Kluska-Łabus

            Pierwsze Kujawsko-Pomorskie Forum Mediacji, zorganizowane przez Fundację Dobra w Toruniu, otworzyło nową perspektywę aktywności mediatorów.


          W ramach Forum Mariusz Trela – Dyrektor Centrum Mediacji Świętej Rity Fundacji Dobra przeprowadził warsztat podnoszący kompetencje mediatorów, poświęcony poprawnemu pisaniu ugód w sprawach cywilnych. W części popołudniowej mediatorzy uczestniczący w Forum, w liczbie 28 (!), aktywnie podjęli dyskusję z udziałem koordynatora ds. mediacji w Sądzie Okręgowym – Sędziego Sądu Okręgowego Hanny Łożyńskiej na temat perspektyw współdziałania mediatorów w zakresie propagowania mediacji oraz podnoszenia kompetencji mediatorów.
       Uczestnicy Forum podzielili przekonanie przedstawicieli Organizatora, że konieczne jest rozwijanie i pogłębianie umiejętności i wiedzy mediatorów w dwóch zasadniczych przestrzeniach, tj. w zakresie poprawności formułowania ugody zawieranej przez strony konfliktu o różnym charakterze prawnym oraz w zakresie komunikacji interpersonalnej.
            Wspólnie sformułowana konkluzja spotkania wyraża się w przekonaniu, że kompetentny mediator to ten, który dobrze zna warsztat mediacji. Na ten warsztat składają się: metodyka pracy mediatora, umiejętność poprawnego sformułowania ugody regulującej stosunki prawne w różnych dziedzinach prawa oraz rozumienie zachowań stron konfliktu, natury konfliktu oraz umiejętność zarządzania konfliktem i negocjacjami stron.
            Obiecaliśmy sobie, że Forum otwiera cykl szkoleń z zakresu prawa oraz z zakresu psychologii, które pozwolą na pogłębienie i poszerzenie posiadanej wiedzy i ugruntowanie kompetencji.

            Dotrzymujemy słowa!

            Zapraszam na szkolenie pod tytułem „Jak pracować z klientami w kryzysie”, które zostanie przeprowadzone w znanej już Państwu siedzibie Fundacji Dobra w Toruniu przy ul. Kameliowej 15B, w dniu 18 marca 2017 r., w godzinach 9.00 – 18.00.
                Szkolenie poprowadzi pani Elżbieta Kluska - Łabuz psycholog, interwent kryzysowy, coach kryzysowy, trener, ekspert z zakresu kryzysu; od wielu lat pracująca z osobami w kryzysie, pomagająca wychodzić z kryzysów i odzyskiwać równowagę, która została utracona w wyniku problemów, trudności i konfliktów.
         Pani Elżbieta prowadzi indywidualne poradnictwo kryzysowe (w formie interwencji kryzysowej i coachingu kryzysowego) oraz psychoedukację z zakresu skutecznej pracy z osobami w kryzysie w formie szkoleń, warsztatów, seminariów, webinarów i szkoleń online. Łącznie ponad 3 tyś osób brało już udział w jej szkoleniach stacjonarnych i internetowych.
Współtworzy markę Coaching Kryzysowy. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Coachingu Kryzysowego. Jej kompetencje poparte są następującymi certyfikatami:
• Coach kryzysowy. Certyfikat Pure Mind Coaching (I i II stopień) oraz kurs specjalizacyjny – coacha kryzysowego – honorowany certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologicznego.
• Interwent kryzysowy. Dyplom studiów podyplomowych z Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
• Trener biznesu i rozwoju osobistego. Certyfikat trenerski Pierwszego Studium Trenerów, Psychologii Biznesu i Coachingu w Warszawie.
• Kurs RTZ I (Racjonalna Terapia Zachowania). Certyfikat RTZ, Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej w Krakowie.
 
            W trakcie szkolenia poruszone zostaną między innymi następujące kwestie:
* jak rozpoznawać, czy mamy do czynienia z osobą w kryzysie, z jakimi rodzajami kryzysów możesz mieć do czynienia w mediacji;
* jak funkcjonuje osoba w kryzysie, co jest charakterystyczne dla jej zachowania i jakie konsekwencje z tego wynikają dla skutecznego prowadzenia mediacji;
* jak postępować z osobą, która jest w kryzysie, co robić a czego unikać, na co zwrócić szczególną uwagę by prowadzenie mediacji było możliwe;
* jak prowadzić rozmowę z osobą w kryzysie, by docierały do niej wysyłane przez nas komunikaty, w jaki sposób formułować pytania;
* w jaki sposób reagować na trudne zachowania uczestników mediacji i jak radzić sobie z impasem.

Koleżanko i Kolego Mediatorze! To szkolenie nie może odbyć się bez Twojego udziału!
Zapoznaj się z programem szkolenia i prześlij czym prędzej kartę zgłoszenia.
Liczba uczestników ograniczona z uwagi na warsztatową formę szkolenia – tylko 15 osób.
W wypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników, szkolenie dla dodatkowej grupy odbędzie się w dniu 19 marca 2017r.
 
                                                                                   Mariusz Trela mediator
                                                                                   Dyrektor Centrum Mediacji Świętej Rity
                                                                                   Fundacji Dobra w Toruniu

Program szkolenia mediatowów_
Jak pracować z klientami w kryzysie?
Karta zgłoszenia
grafgraf

Pierwsze Kujawsko-Pomorskie Forum Mediacji!

17 października 2016r.


Pierwsze Kujawsko-Pomorskie Forum Mediacji
 
Drodzy Mediatorzy!
 
Mam zaszczyt zaprosić Mediatorów działających na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w Okręgu Sądu Okręgowego w Płocku do udziału w Pierwszym Kujawsko-Pomorskim Forum Mediacji, organizowanym przez Fundację Dobra w Toruniu w dniu 17 października 2016 r. o godzinie 16 w jej siedzibie w Toruniu ul. Kameliowa 15 B.
W Forum weźmie udział i wystąpienie otwierające przedstawi SSO Hanna Łożyńska, Koordynator d/s mediacji w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Do udziału zaproszeni zostali m.in. Koordynatorzy d/s mediacji z Sądów Okręgowych w Bydgoszczy, Włocławka i Płocka.
W tym samym dniu, w godzinach 10.00 - 15.00 przeprowadzę warsztat doszkalający poświęcony zagadnieniom konstruowania ugody w sprawach cywilnych oraz redagowania protokołu z mediacji. Warsztat ten, w którym udział Mediatorów uczestniczących w Forum jest bezpłatny, rozpoczyna cykl warsztatów podnoszących kwalifikacje w zakresie prowadzenia mediacji z różnych dziedzin, zaplanowanych w roku edukacyjnym 2016/2017.
Do udziału w Forum i w warsztacie doszkalającym zaproszeni są Mediatorzy wykonujący indywidualną praktykę mediacyjną, jak i zrzeszeni w organizacjach promujących mediację i prowadzących ośrodki mediacji.
Pierwsze Kujawsko-Pomorskie Forum Mediacji


karta-zgoszenia-udziau-w-forum.pdf

zaproszenie-do-mediatorw-skan.pdf
grafgraf

Rok pod znakiem mediacji!

19 września 2016r.
Ten rok w działalności Fundacji Dobra zdecydowanie pod znakiem mediacji.
W kwietniu i maju br. prowadzone przez Fundację Centrum Mediacji Świętej Rity zorganizowało Pierwszą Szkołę Mediacji, a w lipcu br. Drugą Szkołę Mediacji. Jest to kurs podstawowy dający słuchaczom kompetencje w zakresie prowadzenia mediacji.
Każde z tych szkoleń prowadził Jerzy Śliwa - jeden z najbardziej doświadczonych i kompetentnych mediatorów w Polsce, a jednocześnie niestrudzony propagator idei pozasądowego rozwiązywania konfliktów. Aspekty prawne mediacji w ramach tych szkoleń przedstawiał Mariusz Trela – Dyrektor Centrum Mediacji Świętej Rity, trener i mediator.
Szkolenia ukończyło łącznie osiemnaście osób, z których część składa właśnie egzaminy teoretyczne i praktyczne. Po zdaniu egzaminów nowi mediatorzy, którzy zadeklarują gotowość współpracy z Centrum Mediacji Świętej Rity, zostaną umieszczeni na liście mediatorów Fundacji Dobra i przedstawieni Prezesom Sądów Okręgowych w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Płocku.
Po wakacyjnej przerwie Centrum przygotowuje się do aktywnego przeżycia Międzynarodowego Tygodnia Mediacji, przypadającego w dniach 17-22 października br.
Fundacja organizuje w tym czasie szereg imprez zorientowanych na integrowanie środowiska mediatorów oraz podnoszenie ich kompetencji.
W dniu 17 października br., w godzinach 16 – 19.30 odbędzie się Pierwsze Kujawsko-Pomorskie Forum Mediatorów, do udziału w którym Fundacja zaprasza wszystkie organizacje społeczne prowadzące ośrodki mediacji  oraz mediatorów niezrzeszonych, prowadzących działalność w województwie Kujawsko-Pomorskim oraz w okręgu Sądu Okręgowego w Płocku.
Bliższe informacje dotyczące tego wydarzenia zostaną przedstawione w najbliższym czasie.
W tym samym dniu, w godzinach 10-15 zostanie przeprowadzony warsztat doskonalący umiejętności konstruowania ugody w sprawach cywilnych oraz formułowania protokołu z mediacji w takich sprawach, prowadzony przez mecenasa Mariusza Trela.
W tym okresie będzie miało miejsce spotkanie mediatorów Centrum Mediacji Świętej Rity z sędziami cywilistami orzekającymi w Sądzie Okręgowym i Rejonowym w Toruniu oraz drugie spotkanie w Sądzie Rejonowym w Brodnicy.
Planowane jest również spotkanie z przedsiębiorcami poświęcone mediacji w sprawach gospodarczych oraz spotkanie z mieszkańcami Torunia propagujące korzyści płynące z rozwiązywania konfliktów bez udziału sądu.Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w tych przedsięwzięciach. 
grafgraf

Lipcowe szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu mediatora

15 lipca 2016r.
Fundacja Dobra w Toruniu
Centrum Mediacji Świętej Rity
 
zaprasza do udziału
w 60-cio godzinnym szkoleniu

przygotowującym do wykonywania zawodu mediatora
 


Cele szkolenia:
 
1/ przedstawienie społecznej roli mediacji jako kluczowego, pozasądowego sposobu rozwiązywania konfliktu (ADR);
2/ przedstawienie teoretycznych podstaw mediacji oraz metodyki pracy mediatora,
3/ przedstawienie zadań stawianych mediatorowi przez normy prawne oraz zakresu umiejętności, jakimi powinien legitymować się profesjonalny mediator;
4/ umożliwienie uczestnikom szkolenia nabycia praktycznych umiejętności, wymaganych od mediatora, w szczególności ustalania areny konfliktu oraz moderowania negocjacji prowadzonych przez strony, nakierowanych na  osiągnięcie trwałego porozumienia lub zawarcie ugody;
5/ umożliwienie uczestnikom opanowanie sztuki mediowania zgodnie z metodologią mediacji klasycznych.
 
Termin i miejsce szkolenia:
 
Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie 15-17 lipca 2016 r. oraz 22-24 lipca 2016r. w siedzibie Fundacji Dobra w Toruniu,
ul. Kameliowa 15 B (Wrzosy I)

 
Trenerzy prowadzący szkolenie:
 
Jerzy Śliwa
czynny mediator gospodarczy i w sporach zbiorowych, negocjator i trener; wykładowca i współpracownik 12 wyższych uczelni, w tym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; działacz społeczny; absolwent Helsińskiej Szkoły Praw i Wolności;
Prezes: Centralnego Ośrodka Kształcenia Mediatorów, Stowarzyszenia Mediatorów Polskich i Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów; Dyrektor ds. Rozwoju i Innowacji Polskiego Instytut Negocjacji Sp. z o.o., wiceprezes: Krajowego Stowarzyszenia Negocjatorów;
od 1996 roku wykształcił ponad 8 tysięcy specjalistów, w tym 1300 mediatorów sądowych i zawodowych z całej Polski; koordynuje listy mediatorów stałych Stowarzyszenia Mediatorów Polskich we wszystkich sądach okręgowych (ponad 400 osób); inicjator Programu "Misje Dobrej Woli" w konfliktach gospodarczych, pracowniczych i sporach zbiorowych.

Mariusz Trela
czynny mediator w sprawach gospodarczych, cywilnych i pracowniczych;
przez dwadzieścia lat, pełniąc urząd sędziego w sądzie gospodarczym, aktywnie propagował koncyliację oraz pomagał stronom procesu w zawieraniu ugód sądowych;
skuteczny negocjator, promujący komunikację interpersonalną opartą na dialogu;
trener i wykładowca od 1998 r. aktywnie zajmujący się edukacją przedsiębiorców, prawników, urzędników i nauczycieli; przepracował z ogromną rzeszą słuchaczy kilka tysięcy godzin; współpracuje w zakresie edukacji z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, Okręgową Radą Adwokacką w Toruniu oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Toruniu oraz wiodącymi instytucjami szkoleniowymi w Kraju i Regionie;
adwokat, specjalizujący się w sprawach gospodarczych i cywilnych, prowadzący Urnicz Kancelarię Adwokacką w Toruniu (www.urnicz.pl),
działacz społeczny, całym sercem oddany służbie ludziom, twórca m.in. Fundacji Dobra w Toruniu  i Dyrektor Centrum Mediacji Świętej Rity prowadzonego przez Fundację;
członek Izby Przemysłowo – Handlowej w Toruniu oraz Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych w Warszawie.
 
Program szkolenia:
 
obejmuje 60 godzin wykładowych i jest oparty na programie edukacji mediatorów Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji ENMA w Warszawie.
 
W programie uwzględnia się następujące zagadnienia:
1/ prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych między poszkodowanym a sprawcą czynu zabronionego:
– podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w sprawach nieletnich z elementami wiedzy o mediacji w postępowaniu karnym,
– szczegółowe omówienie zasad prowadzenia postępowania mediacyjnego,
– prawa i obowiązki mediatora,
– zagadnienia etyki zawodowej mediatorów,
– zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego,
– zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości,
– prowadzenie dokumentacji,
– międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego;
2/ psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów:
– wybrane zagadnienia z psychologii społecznej, w szczególności w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów,
– procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) – podobieństwa i różnice,
– stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie (spory zbiorowe, konflikty w społecznościach lokalnych, konflikty sąsiedzkie, rodzinne, spory sądowe),
– różne modele mediacji pokrzywdzony–sprawca,
– wiedza o procesie mediacji (specyfika roli mediatora, etapy mediacji, rola satysfakcji merytorycznej, psychologicznej i proceduralnej).
3/ trening umiejętności mediacyjnych w zakresie:
– prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami oraz opanowania wypowiedzi otwierających mediację,
– dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją,
– prowadzenia sesji mediacyjnych i spotkań na osobności z uczestnikami postępowania mediacyjnego (opanowania technik mediacyjnych),
– komunikowania się z uczestnikami w sposób umożliwiający zrozumienie problemu (aktywne słuchanie, zadawanie pytań),
– pomocy w doprowadzeniu do satysfakcjonującej obie strony ugody,
– opanowania terminologii umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.
 
Szczegółowy program i karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Fundacji www.fundacjadobra.pl
Program szkolenia jest zgodny z normami polskiego prawa, w szczególności przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz normami i standardami Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji ENMA.
 
Koszt udziału w szkoleniu:

wynosi 1200 zł brutto
i obejmuje:
- materiały edukacyjne,
- poczęstunek w przerwach,
- obiad w każdym dniu szkolenia.
 
Szkolenie adresowane jest do osób:
 
1/ które ukończyły 26 lat,
2/ korzystających z pełni praw cywilnych i publicznych,
3/ biegle władających językiem polskim w mowie i piśmie,
4/ posiadających wykształcenie wyższe, w szczególności z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa,
5/ wykonujących zawód predestynujący do wykonywania roli mediatora.
 
Korzyści dla uczestników szkolenia:
 
1/ poznanie teoretycznych podstaw mediacji oraz innych form pozasądowego rozwiązywania konfliktów (ADR),
2/ opanowanie praktycznej umiejętności prowadzenia mediacji,
3/ uczestnicy, którzy uczestniczyli w szkoleniu w pełnym zakresie, otrzymają certyfikat upoważniający do wpisania mediatora na listę mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego;
4/ uczestnicy uprawnieni do otrzymania certyfikatu stwierdzającego ukończenie szkolenia, którzy złożą egzamin, otrzymają rekomendację Centrum Mediacji Świętej Rity Fundacji Dobra w Toruniu oraz uprawnieni są do odbycia stażu mediacyjnego na warunkach ustalonych z Fundacją;
egzamin polega na:
a/ napisaniu pracy pisemnej oraz
b/ egzamin praktyczny (przeprowadzenie mediacji).
 
Informacje dodatkowe dla osób dojeżdżających do Torunia:
 
* dogodny dojazd autobusem linii 27 (przystanek Lniana) lub 12 (przystanek Liliowa);
* uczestnicy mogą skorzystać z noclegów w sąsiadującym z siedzibą Fundacji pensjonacie Złota Rybka (www.zlota-rybka.torun.pl),  rezerwacji noclegu należy dokonać we własnym zakresie.
 
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w szkoleniu.
 
Mariusz Trela mediator
ZGŁOSZENIE DO 10 LIPCA 2016!
grafgraf

Zawód Mediator

02 kwietnia 2016r.

grafgraf

Szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu mediatora - zapisy

31 marca 2016r.
grafgraf

Szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu mediatora

29 marca 2016r.
Centrum Mediacji Świętej Rity
 
zaprasza do udziału
w 60 -cio godzinnym szkoleniu 
przygotowującym do wykonywania zawodu mediatora

 
Szkoła Mediacji


Cele szkolenia:
 
1/ przedstawienie społecznej roli mediacji jako kluczowego, pozasądowego sposobu rozwiązywania konfliktu (ADR);
2/ przedstawienie teoretycznych podstaw mediacji oraz metodyki pracy mediatora,
3/ przedstawienie zadań stawianych mediatorowi przez normy prawne oraz zakresu umiejętności, jakimi powinien legitymować się profesjonalny mediator;
4/ umożliwienie uczestnikom szkolenia nabycia praktycznych umiejętności, wymaganych od mediatora, w szczególności ustalania areny konfliktu oraz moderowania negocjacji prowadzonych przez strony, nakierowanych na  osiągnięcie trwałego porozumienia lub zawarcie ugody;
5/ umożliwienie uczestnikom opanowanie sztuki mediowania zgodnie z metodologią mediacji klasycznych.

Termin i miejsce szkolenia:
Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie 22-24 kwietnia oraz 20-22 maja 2016 w siedzibie Fundacji Dobra w Toruniu, ul. Kameliowa 15B (Wrzosy I)
 
 
Trenerzy prowadzący szkolenie:
 
Jerzy Śliwa
czynny mediator gospodarczy i w sporach zbiorowych, negocjator i trener; wykładowca i współpracownik 12 wyższych uczelni, w tym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; działacz społecznyabsolwent Helsińskiej Szkoły Praw i Wolności; 
Prezes: Centralnego Ośrodka Kształcenia Mediatorów, Stowarzyszenia Mediatorów Polskich i Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów; Dyrektor ds. Rozwoju i Innowacji Polskiego Instytut Negocjacji Sp. z o.o., wiceprezes: Krajowego Stowarzyszenia Negocjatorów;
od 1996 roku wykształcił ponad 8 tysięcy specjalistów, w tym 1300 mediatorów sądowych i zawodowych z całej Polski; koordynuje listy mediatorów stałych Stowarzyszenia Mediatorów Polskich we wszystkich sądach okręgowych (ponad 400 osób); inicjator Programu "Misje Dobrej Woli" w konfliktach gospodarczych, pracowniczych i sporach zbiorowych.
Mariusz Trela
czynny mediator w sprawach gospodarczych, cywilnych i pracowniczych;
przez dwadzieścia lat, pełniąc urząd sędziego w sądzie gospodarczym, aktywnie propagował koncyliację oraz pomagał stronom procesu w zawieraniu ugód sądowych;
skuteczny negocjator, promujący komunikację interpersonalną opartą na dialogu;
trener i wykładowca od 1998 r. aktywnie zajmujący się edukacją przedsiębiorców, prawników, urzędników i nauczycieli; przepracował z ogromną rzeszą słuchaczy kilka tysięcy godzin; współpracuje w zakresie edukacji z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, Okręgową Radą Adwokacką w Toruniu oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Toruniu oraz wiodącymi instytucjami szkoleniowymi w Kraju i Regionie;
adwokat, specjalizujący się w sprawach gospodarczych i cywilnych, prowadzący Urnicz Kancelarię Adwokacką w Toruniu (www.urnicz.pl),
działacz społeczny, całym sercem oddany służbie ludziom, twórca m.in. Fundacji Dobra w Toruniu  i Dyrektor Centrum Mediacji Świętej Rity prowadzonego przez Fundację;
członek Izby Przemysłowo – Handlowej w Toruniu oraz Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych w Warszawie.
 
Program szkolenia:
 
obejmuje 60 godzin wykładowych i jest oparty na programie edukacji mediatorów Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji ENMA w Warszawie.
 
W programie uwzględnia się następujące zagadnienia:
1/ prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych między poszkodowanym a sprawcą czynu zabronionego:
– podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w sprawach nieletnich z elementami wiedzy o mediacji w postępowaniu karnym,
– szczegółowe omówienie zasad prowadzenia postępowania mediacyjnego,
– prawa i obowiązki mediatora,
– zagadnienia etyki zawodowej mediatorów,
– zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego,
– zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości,
– prowadzenie dokumentacji,
– międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego;
2/ psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów:
– wybrane zagadnienia z psychologii społecznej, w szczególności w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów,
– procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) – podobieństwa i różnice,
– stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie (spory zbiorowe, konflikty w społecznościach lokalnych, konflikty sąsiedzkie, rodzinne, spory sądowe),
– różne modele mediacji pokrzywdzony–sprawca,
– wiedza o procesie mediacji (specyfika roli mediatora, etapy mediacji, rola satysfakcji merytorycznej, psychologicznej i proceduralnej).
3/ trening umiejętności mediacyjnych w zakresie:
– prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami oraz opanowania wypowiedzi otwierających mediację,
– dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją,
– prowadzenia sesji mediacyjnych i spotkań na osobności z uczestnikami postępowania mediacyjnego (opanowania technik mediacyjnych),
– komunikowania się z uczestnikami w sposób umożliwiający zrozumienie problemu (aktywne słuchanie, zadawanie pytań),
– pomocy w doprowadzeniu do satysfakcjonującej obie strony ugody,
– opanowania terminologii umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.
 
Szczegółowy program i karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Fundacji www.fundacjadobra.pl 
Program szkolenia jest zgodny z normami polskiego prawa, w szczególności przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz normami i standardami Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji ENMA.
 
Koszt udziału w szkoleniu:
 
wynosi 1200 zł brutto 
i obejmuje:
-        materiały edukacyjne,
-        poczęstunek w przerwach,
-        obiad w każdym dniu szkolenia.
Uczestnicy, biorący udział  w szkoleniu w pełnym zakresie, otrzymają certyfikat upoważniający do wpisania mediatora na listę mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.
 
Szkolenie adresowane jest do osób:
 
1/  które ukończyły 26 lat,
2/ korzystających z pełni praw cywilnych i publicznych,
3/ biegle władających językiem polskim w mowie i piśmie,
4/ posiadających wykształcenie wyższe, w szczególności z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa,
5/ wykonujących zawód predestynujący do wykonywania roli mediatora.
 
Korzyści dla uczestników szkolenia:
 
1/ poznanie teoretycznych podstaw mediacji oraz innych form pozasądowego rozwiązywania konfliktów (ADR),
2/ opanowanie praktycznej umiejętności prowadzenia mediacji,
3/ uczestnicy, którzy uczestniczyli w szkoleniu w pełnym zakresie, otrzymają certyfikat upoważniający do wpisania mediatora na listę mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.
 
Informacje dodatkowe dla osób dojeżdżających do Torunia:
 
* dogodny dojazd autobusem linii 27 (przystanek Lniana) lub 12 (przystanek Liliowa);
* uczestnicy mogą skorzystać z noclegów w sąsiadującym z siedzibą Fundacji pensjonacie Złota Rybka (www.zlota-rybka.torun.pl),  rezerwacji noclegu we własnym zakresie.


Karta zgłoszenia udziału 
 Wypełnioną kartkę zgłoszenia prosimy zeskanować i odesłać na adres e-mail:  biuro@fundacjadobra.pl
grafgraf

Szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu mediatora

08 stycznia 2016r.
Centrum Mediacji Świętej Rity
 

zaprasza do udziału
w 60 -cio godzinnym szkoleniu
przygotowującym do wykonywania zawodu mediatora

 
Szkoła Mediacji


Cele szkolenia:
 
1/ przedstawienie społecznej roli mediacji jako kluczowego, pozasądowego sposobu rozwiązywania konfliktu (ADR);
2/ przedstawienie teoretycznych podstaw mediacji oraz metodyki pracy mediatora,
3/ przedstawienie zadań stawianych mediatorowi przez normy prawne oraz zakresu umiejętności, jakimi powinien legitymować się profesjonalny mediator;
4/ umożliwienie uczestnikom szkolenia nabycia praktycznych umiejętności, wymaganych od mediatora, w szczególności ustalania areny konfliktu oraz moderowania negocjacji prowadzonych przez strony, nakierowanych na  osiągnięcie trwałego porozumienia lub zawarcie ugody;
5/ umożliwienie uczestnikom opanowanie sztuki mediowania zgodnie z metodologią mediacji klasycznych.
Termin i miejsce szkolenia:
Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie 8-10 oraz 15-17 stycznia 2016 w siedzibie Fundacji Dobra w Toruniu, ul. Kameliowa 15 B (Wrzosy I)
 
 
Trenerzy prowadzący szkolenie:
 
Jerzy Śliwa
czynny mediator gospodarczy i w sporach zbiorowych, negocjator i trener; wykładowca i współpracownik 12 wyższych uczelni, w tym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; działacz społeczny; absolwent Helsińskiej Szkoły Praw i Wolności;
Prezes: Centralnego Ośrodka Kształcenia Mediatorów, Stowarzyszenia Mediatorów Polskich i Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów; Dyrektor ds. Rozwoju i Innowacji Polskiego Instytut Negocjacji Sp. z o.o., wiceprezes: Krajowego Stowarzyszenia Negocjatorów;
od 1996 roku wykształcił ponad 8 tysięcy specjalistów, w tym 1300 mediatorów sądowych i zawodowych z całej Polski; koordynuje listy mediatorów stałych Stowarzyszenia Mediatorów Polskich we wszystkich sądach okręgowych (ponad 400 osób); inicjator Programu "Misje Dobrej Woli" w konfliktach gospodarczych, pracowniczych i sporach zbiorowych.
Mariusz Trela
czynny mediator w sprawach gospodarczych, cywilnych i pracowniczych;
przez dwadzieścia lat, pełniąc urząd sędziego w sądzie gospodarczym, aktywnie propagował koncyliację oraz pomagał stronom procesu w zawieraniu ugód sądowych;
skuteczny negocjator, promujący komunikację interpersonalną opartą na dialogu;
trener i wykładowca od 1998 r. aktywnie zajmujący się edukacją przedsiębiorców, prawników, urzędników i nauczycieli; przepracował z ogromną rzeszą słuchaczy kilka tysięcy godzin; współpracuje w zakresie edukacji z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, Okręgową Radą Adwokacką w Toruniu oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Toruniu oraz wiodącymi instytucjami szkoleniowymi w Kraju i Regionie;
adwokat, specjalizujący się w sprawach gospodarczych i cywilnych, prowadzący Urnicz Kancelarię Adwokacką w Toruniu (www.urnicz.pl),
działacz społeczny, całym sercem oddany służbie ludziom, twórca m.in. Fundacji Dobra w Toruniu  i Dyrektor Centrum Mediacji Świętej Rity prowadzonego przez Fundację;
członek Izby Przemysłowo – Handlowej w Toruniu oraz Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych w Warszawie.
 
Program szkolenia:
 
obejmuje 60 godzin wykładowych i jest oparty na programie edukacji mediatorów Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji ENMA w Warszawie.
 
W programie uwzględnia się następujące zagadnienia:
1/ prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych między poszkodowanym a sprawcą czynu zabronionego:
– podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w sprawach nieletnich z elementami wiedzy o mediacji w postępowaniu karnym,
– szczegółowe omówienie zasad prowadzenia postępowania mediacyjnego,
– prawa i obowiązki mediatora,
– zagadnienia etyki zawodowej mediatorów,
– zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego,
– zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości,
– prowadzenie dokumentacji,
– międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego;
2/ psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów:
– wybrane zagadnienia z psychologii społecznej, w szczególności w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów,
– procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) – podobieństwa i różnice,
– stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie (spory zbiorowe, konflikty w społecznościach lokalnych, konflikty sąsiedzkie, rodzinne, spory sądowe),
– różne modele mediacji pokrzywdzony–sprawca,
– wiedza o procesie mediacji (specyfika roli mediatora, etapy mediacji, rola satysfakcji merytorycznej, psychologicznej i proceduralnej).
3/ trening umiejętności mediacyjnych w zakresie:
– prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami oraz opanowania wypowiedzi otwierających mediację,
– dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją,
– prowadzenia sesji mediacyjnych i spotkań na osobności z uczestnikami postępowania mediacyjnego (opanowania technik mediacyjnych),
– komunikowania się z uczestnikami w sposób umożliwiający zrozumienie problemu (aktywne słuchanie, zadawanie pytań),
– pomocy w doprowadzeniu do satysfakcjonującej obie strony ugody,
– opanowania terminologii umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.
 
Szczegółowy program i karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Fundacji www.fundacjadobra.pl
Program szkolenia jest zgodny z normami polskiego prawa, w szczególności przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz normami i standardami Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji ENMA.
 
Koszt udziału w szkoleniu:
 
wynosi 1200 zł brutto
i obejmuje:
-        materiały edukacyjne,
-        poczęstunek w przerwach,
-        obiad w każdym dniu szkolenia.
Uczestnicy, biorący udział  w szkoleniu w pełnym zakresie, otrzymają certyfikat upoważniający do wpisania mediatora na listę mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.
 
Szkolenie adresowane jest do osób:
 
1/  które ukończyły 26 lat,
2/ korzystających z pełni praw cywilnych i publicznych,
3/ biegle władających językiem polskim w mowie i piśmie,
4/ posiadających wykształcenie wyższe, w szczególności z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa,
5/ wykonujących zawód predestynujący do wykonywania roli mediatora.
 
Korzyści dla uczestników szkolenia:
 
1/ poznanie teoretycznych podstaw mediacji oraz innych form pozasądowego rozwiązywania konfliktów (ADR),
2/ opanowanie praktycznej umiejętności prowadzenia mediacji,
3/ uczestnicy, którzy uczestniczyli w szkoleniu w pełnym zakresie, otrzymają certyfikat upoważniający do wpisania mediatora na listę mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.
 
Informacje dodatkowe dla osób dojeżdżających do Torunia:
 
* dogodny dojazd autobusem linii 27 (przystanek Lniana) lub 12 (przystanek Liliowa);
* uczestnicy mogą skorzystać z noclegów w sąsiadującym z siedzibą Fundacji pensjonacie Złota Rybka (www.zlota-rybka.torun.pl),  rezerwacji noclegu we własnym zakresie.


Karta zgłoszenia udziału 
 Wypełnioną kartkę zgłoszenia prosimy zeskanować i odesłać na adres e-mail:  biuro@fundacjadobra.pl
grafgraf

Szkolenie przygotowujące do zawodu mediatora

09 października 2015r.


Fundacja Dobra w Toruniu
 
Centrum Mediacji Świętej Rity
 
zaprasza do udziału
w 60 -cio godzinnym szkoleniu
przygotowującym do wykonywania zawodu mediatora

 
Szkoła Mediacji


Cele szkolenia:
 
1/ przedstawienie społecznej roli mediacji jako kluczowego, pozasądowego sposobu rozwiązywania konfliktu (ADR);
2/ przedstawienie teoretycznych podstaw mediacji oraz metodyki pracy mediatora,
3/ przedstawienie zadań stawianych mediatorowi przez normy prawne oraz zakresu umiejętności, jakimi powinien legitymować się profesjonalny mediator;
4/ umożliwienie uczestnikom szkolenia nabycia praktycznych umiejętności, wymaganych od mediatora, w szczególności ustalania areny konfliktu oraz moderowania negocjacji prowadzonych przez strony, nakierowanych na  osiągnięcie trwałego porozumienia lub zawarcie ugody;
5/ umożliwienie uczestnikom opanowanie sztuki mediowania zgodnie z metodologią mediacji klasycznych.
Termin i miejsce szkolenia:
 
Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie 9 – 11 października oraz 23-25 października 2015 r. w siedzibie Fundacji Dobra w Toruniu, ul. Kameliowa 15 B (Wrzosy I)
 
 
Trenerzy prowadzący szkolenie:
 
Jerzy Śliwa
czynny mediator gospodarczy i w sporach zbiorowych, negocjator i trener; wykładowca i współpracownik 12 wyższych uczelni, w tym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; działacz społeczny; absolwent Helsińskiej Szkoły Praw i Wolności;
Prezes: Centralnego Ośrodka Kształcenia Mediatorów, Stowarzyszenia Mediatorów Polskich i Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów; Dyrektor ds. Rozwoju i Innowacji Polskiego Instytut Negocjacji Sp. z o.o., wiceprezes: Krajowego Stowarzyszenia Negocjatorów;
od 1996 roku wykształcił ponad 8 tysięcy specjalistów, w tym 1300 mediatorów sądowych i zawodowych z całej Polski; koordynuje listy mediatorów stałych Stowarzyszenia Mediatorów Polskich we wszystkich sądach okręgowych (ponad 400 osób); inicjator Programu "Misje Dobrej Woli" w konfliktach gospodarczych, pracowniczych i sporach zbiorowych.

Mariusz Trela
czynny mediator w sprawach gospodarczych, cywilnych i pracowniczych;
przez dwadzieścia lat, pełniąc urząd sędziego w sądzie gospodarczym, aktywnie propagował koncyliację oraz pomagał stronom procesu w zawieraniu ugód sądowych;
skuteczny negocjator, promujący komunikację interpersonalną opartą na dialogu;
trener i wykładowca od 1998 r. aktywnie zajmujący się edukacją przedsiębiorców, prawników, urzędników i nauczycieli; przepracował z ogromną rzeszą słuchaczy kilka tysięcy godzin; współpracuje w zakresie edukacji z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, Okręgową Radą Adwokacką w Toruniu oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Toruniu oraz wiodącymi instytucjami szkoleniowymi w Kraju i Regionie;
adwokat, specjalizujący się w sprawach gospodarczych i cywilnych, prowadzący Urnicz Kancelarię Adwokacką w Toruniu (www.urnicz.pl),
działacz społeczny, całym sercem oddany służbie ludziom, twórca m.in. Fundacji Dobra w Toruniu  i Dyrektor Centrum Mediacji Świętej Rity prowadzonego przez Fundację;
członek Izby Przemysłowo – Handlowej w Toruniu oraz Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych w Warszawie.
 
Program szkolenia:
 
obejmuje 60 godzin wykładowych i jest oparty na programie edukacji mediatorów Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji ENMA w Warszawie.
 
W programie uwzględnia się następujące zagadnienia:
1/ prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych między poszkodowanym a sprawcą czynu zabronionego:
– podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w sprawach nieletnich z elementami wiedzy o mediacji w postępowaniu karnym,
– szczegółowe omówienie zasad prowadzenia postępowania mediacyjnego,
– prawa i obowiązki mediatora,
– zagadnienia etyki zawodowej mediatorów,
– zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego,
– zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości,
– prowadzenie dokumentacji,
– międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego;
2/ psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów:
– wybrane zagadnienia z psychologii społecznej, w szczególności w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów,
– procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) – podobieństwa i różnice,
– stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie (spory zbiorowe, konflikty w społecznościach lokalnych, konflikty sąsiedzkie, rodzinne, spory sądowe),
– różne modele mediacji pokrzywdzony–sprawca,
– wiedza o procesie mediacji (specyfika roli mediatora, etapy mediacji, rola satysfakcji merytorycznej, psychologicznej i proceduralnej).
3/ trening umiejętności mediacyjnych w zakresie:
– prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami oraz opanowania wypowiedzi otwierających mediację,
– dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją,
– prowadzenia sesji mediacyjnych i spotkań na osobności z uczestnikami postępowania mediacyjnego (opanowania technik mediacyjnych),
– komunikowania się z uczestnikami w sposób umożliwiający zrozumienie problemu (aktywne słuchanie, zadawanie pytań),
– pomocy w doprowadzeniu do satysfakcjonującej obie strony ugody,
– opanowania terminologii umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.
 
Szczegółowy program i karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Fundacji www.fundacjadobra.pl
Program szkolenia jest zgodny z normami polskiego prawa, w szczególności przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz normami i standardami Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji ENMA.
 
Koszt udziału w szkoleniu:
 
wynosi 1500 zł brutto
i obejmuje:
-        materiały edukacyjne,
-        poczęstunek w przerwach,
-        obiad w każdym dniu szkolenia.
Uczestnicy, biorący udział  w szkoleniu w pełnym zakresie, otrzymają certyfikat upoważniający do wpisania mediatora na listę mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.
 
Szkolenie adresowane jest do osób:
 
1/  które ukończyły 26 lat,
2/ korzystających z pełni praw cywilnych i publicznych,
3/ biegle władających językiem polskim w mowie i piśmie,
4/ posiadających wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa,
5/ wykonujących zawód predestynujący do wykonywania roli mediatora, w szczególności zawody prawnicze (za wyjątkiem sędziego i prokuratora) oraz przygotowujących się do wykonywania takiego zawodu (aplikantów).
 
Korzyści dla uczestników szkolenia:
 
1/ poznanie teoretycznych podstaw mediacji oraz innych form pozasądowego rozwiązywania konfliktów (ADR),
2/ opanowanie praktycznej umiejętności prowadzenia mediacji,
3/ uczestnicy, którzy uczestniczyli w szkoleniu w pełnym zakresie, otrzymają certyfikat upoważniający do wpisania mediatora na listę mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.
 
Informacje dodatkowe dla osób dojeżdżających do Torunia:
 
* dogodny dojazd autobusem linii 27 (przystanek Lniana) lub 12 (przystanek Liliowa);
* uczestnicy mogą skorzystać z noclegów w sąsiadującym z siedzibą Fundacji pensjonacie Złota Rybka (www.zlota-rybka.torun.pl),  rezerwacji noclegu we własnym zakresie.
 

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w szkoleniu.

 
Program szkolenia  
Karta zgłoszenia udziału 

Wypełnioną kartkę zgłoszenia prosimy zeskanować i odesłać na adres e-mail:  biuro@fundacjadobra.pl
grafgraf

Młodzi Konsumenci w działaniu!

26 września 2015r.


Fundacja przygotowała program edukacji prawnej agentów ubezpieczeniowych, podnoszącej ich kompetencje w zakresie prawidłowego diagnozowania potrzeb klientów, który w najbliższym czasie będzie analizowany w pewnej szacownej firmie ubezpieczeniowej. Jeżeli zostanie wdrożony, opowiem o rezultatach naszych działań.


Nadajemy dalszy kształt projektowi w nurcie edukacyjnym Powszechnej Edukacji Konsumentów. Na przełomie roku przeprowadzony został pilotażowy program edukacji konsumenckiej młodzieży licealnej naszego Miasta. Grupa młodych konsumentów z trzech szkół przeszła intensywny (siedem kilkugodzinnych spotkań !) kurs dający teoretyczne i praktyczne umiejętności w zakresie radzenia sobie z zakupionym wadliwym towarem lub usługą. Uczestnicy sami nazwali go „Młodzi konsumencki w działaniu”. Przyznaję, że rzeczywiście potrafią działać. Wymiatają. Po zakończeniu naszej przygody edukacyjnej odwiedziliśmy kilka sieciowych sklepów, których personel poległ po krótkiej, acz umiejętnie prowadzonej przez młodych konsumentów walce. Młodzież pracowała z udziałem nauczycieli VII i I LO w Toruniu – pani Anny Kaczmarek oraz pana Michała Kosińskiego, jak też Bożeny Sawickiej - Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu. Program został urzeczywistniony również zaangażowaniu współpracującej z Fundacją pani Pauliny Szewczyk, aplikantki radcowskiej.
Wszystkim uczestnikom wielkie dzięki! W szczególności uczestnikom – młodzieży z toruńskiej Jedynki, Siódemki i osobne podziękowania dla Kasi Kuffel z Piątki, która z 'wolnej stopy' uczestniczyła w programie.


                                                 

Pamiętamy o Was i myślimy o ciągu dalszym. Dopracujemy w najbliższym czasie materiały szkoleniowe, które pozwolą Wam aktywnie walczyć o swoje prawa z przedsiębiorcami.
Był to pilotażowy projekt Fundacji, który pozwolił na przygotowanie kolejnego pilotażowego projektu w tym samym nurcie, tym razem zaadresowanego do nauczycieli, których nauczymy uczenia ich uczniów reguł prawnej ochrony interesów konsumentów.
W sobotę, 26 września br., w godzinach 9.00 – 14.00 przeprowadzimy w siedzibie Fundacji jednodniowe szkolenie dla nauczycieli prezentujące tę samą tematykę. W roli trenerów, obok nas, wystąpią również Nauczyciele uczestniczący w projekcie, który już zakończyliśmy. Jeżeli jesteś nauczyciel w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, a chciałbyś poznać zagadnienia konsumenckie i w przyszłości ich uczyć, zapraszam do udziału (bezpłatnego) w tym spotkaniu. Przez cztery godziny czterech trenerów (dwoje nauczycieli i dwoje adwokatów) będzie prezentowało zagadnienia objęte programem tego spotkania, a ostatnia godzina przeznaczona jest na „burzę mózgów” - testy i dyskusję. Jeśli znasz nauczycieli zainteresowanych, zaproś ich w naszym imieniu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem podanym na stronie Fundacji (www.fundacjadobra.pl).
To spotkanie zapewne pozwoli nam na finalne przygotowanie programu cyklu szkoleń dla nauczycieli z zakresu ochrony praw konsumentów, które wydarzą się w najbliższym czasie (czyli w nadchodzącym roku szkolnym).
Przygotowujemy też inne, nie mniej ciekawe szkolenia dla nauczycieli, o których będziemy sukcesywnie informowali.
Rodzą się też programy szkoleń dla przedsiębiorców, urzędników, księgowych i lekarzy, oj będzie dużo pracy w tym roku!

Martine Szyperska-Filus, Prezes Fundacji
Mariusz Trela, Fundator
grafgraf

Trzynaście kroków do wolności od zadłużenia

11 marca 2015r.
Już jest!
Oczekiwana pomoc w uzyskaniu oddłużenia przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.
Książeczka z płytą (audiobook) o procedurze oddłużenia, czyli upadłości konsumenckiej.
Dostępne od 11 marca 2015 r. na stronie Fundacji Dobra w Toruniu.
Porywające! Inspirujące! Rozwiązujące wiele problemów, na jakie napotyka bankrutujący konsument!
Twój Audiobook! Twoje prawo! Twój ruch!
 


grafgraf

Szkolenie pt. "SKUTECZNA WINDYKACJA W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I ZASOBAMI LOKALOWYMI"

18 lutego 2015r.

Fundacja Dobra zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2015 r. w siedzibie Fundacji w Toruniu, ul. Kameliowa 15 B (w Domu Dobrym) w godzinach 9.30 – 17.00.

Szkolenie adresowane jest do zarządów spółdzielni mieszkaniowych i pracowników tych spółdzielni zajmujących się odzyskiwaniem należności, zarządców nieruchomości oraz osób zajmujących się w jednostkach samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwach zarządzaniem nieruchomościami i zasobami lokalowymi.Szczegółowe informacje, program szkolenia oraz karta zgłoszenia znajdują się w załączonych plikach.
Oferta szkolenia
Program szkolenia
Karta zgłoszenia na szkolenie

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa.

Martine Szyperska-Filus

Prezes Fundacji
grafgraf

Warsztaty prawnicze z zakresu praw konsumentów dla młodzieży licealnej

15 listopada 2014r.
Pilotażowy program edukacyjny w zakresie ochrony praw konsumentów.
Warsztaty prawnicze dla młodzieży - aby już nigdy nie dać sobie 'wcisnąć' wadliwego towaru lub usługi, sprzedanych przez przedsiębiorcę.
Poznaj z nami zasady nowego prawa konsumenckiego, które będą obowiązywały przez wiele lat.
Poznaj reguły postępowania, które obowiązują w całej Unii Europejskiej, co pozwoli Ci skutecznie dochodzić swoich praw również w innym kraju.
Poznaj swoje prawa z gościem, który je dobrze zna - Warsztaty prowadzi adwokat Mariusz Trela, doświadczony prawnik i trener, do kilkunastu lat uczący prawa konsumenckiego.
Weź udział w fantastycznej przygodzie, która dostarczy Ci wiele satysfakcji.
Stań się ekspertem z Fundacją Dobra!


Pilotażowy program edukacyjny w zakresie ochrony praw konsumentów, adresowany do uczniów toruńskich szkół średnich. Sobotnie spotkania łączą w swej formule przekaz informacji o regułach prawa chroniących interesy konsumenta i ćwiczenia umiejętności radzenia sobie w wypadku wadliwości kupionego towaru czy usługi.
Wiedza przekazywana jest w nowatorski sposób, umożliwiający szybkie przyswojenie oraz opanowanie umiejętności praktycznego jej stosowania.
Wiedza niezbędna dla świadomego i odpowiedzialnego konsumenta. Wiedza na całe życie.
Program edukacyjny obejmuje następujące zagadnienia:
- zasady bezpiecznego dokonywania zakupów w lokalu przedsiębiorcy oraz ich właściwego dokumentowania,
- zasady zawierania umowy z przedsiębiorcą poza lokalem przedsiębiorstwa (w trakcie pokazów, prezentacji),
- bezpieczne dokonywanie zakupów towarów lub usług na odległość (w szczególności w sklepach internetowych, za pośrednictwem platformy internetowej),
- wadliwość towaru lub usługi stanowiąca podstawę reklamacji,
- sposoby oraz terminy zgłaszania reklamacji w związku z wadliwością towaru lub usługi oraz jej dokumentowania,
- obowiązki sprzedawcy wobec konsumenta w związku ze złożoną przez niego reklamacją, 
- obrona praw konsumenta w wypadku niezasadnej odmowy uwzględnienia przez przedsiębiorcę reklamacji,
- sojusznicy konsumenta w sporze z przedsiębiorcą (rzecznik konsumentów, sąd polubowny, mediator, sąd powszechny, interwencja Inspekcji Handlowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pomoc Federacji Konsumentów),
- jaki to paragraf? czyli o źródłach reguł prawa konsumenckiego (krajowego i wspólnotowego). 

Uczestnicy warsztatów nabędą nowych umiejętności w zakresie:
- odpowiedzialnego dokonywania zakupów w lokalu i poza lokalem przedsiębiorstwa,
- skutecznego składania reklamacji i obrony swoich praw,
- odstępowania od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość,
- udzielania pomocy rówieśnikom i rodzinie w rozwiązywaniu problemów konsumenckich,
- radzenia sobie w relacjach umownych z przedsiębiorcami na terenie całej Unii Europejskiej w związku z ujednoliceniem prawa konsumenckiego.
I te umiejętności będą towarzyszyły im w dorosłym życiu.
W 2015 roku uczestnicy nagrają wraz z trenerem audiobook adresowany do wszystkich konsumentów w Polsce.
grafgrafProjekt i wykonanie: Mariusz Marchewka i Patryk Siuta