Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło
szerzyć dobro?

Antoine de Saint-Exupéry

Mediatorzy


Sara Braciszewska prawnik (aplikantka radcowska III rok), studia podyplomowe z zakresu mediacji mediator w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych,  administracyjnych i gospodarczych.

                         Sylwia Przybysz  - nauczyciel i społecznik, mediator prowadzący mediacje cywilne, rodzinne, pracownicze i administracyjne.
Mama trójki dzieci.

   


Małgorzata Kwiatkowska
- 
 ekonomistka i pośrednik w handlu nieruchomościami; mediator prowadząca mediacje cywilne, gospodarcze, rodzinne i administracyjne; żona i mama trójki dzieci.

                         


Daria Karpińska - 
mediator prowadząca mediacje gospodarcze, cywilne i pracownicze. Zawodowo kieruje pracą biura Urnicz Kancelarii Adwokackiej w Toruniu. Podejmuje nowe zadania w zakresie podniesienia własnych kompetencji zawodowych oraz mediacyjnych.

                     
                              


Małgorzata Tomaszewska - 
nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywanym w szkołach warszawskich i toruńskich, doradca i mediator w sprawach rodzinnych (mediacje pojednawcze w rodzinie) i karnych, żona i mama.

                       


Tadeusz Tomaszewski - z wykształcenia humanista, z doświadczenia społecznik – praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, osobami bezdomnymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Twórca Klubu Młodych Miłośników Mądrości, mediator w sprawach rodzinnych (mediacje pojednawcze w rodzinie) i karnych, mąż i tata.
 
                        


Mariusz Stanisław Mateusz Trelamediator i koncyliator w sprawach gospodarczych, cywilnych, pracowniczych, rodzinnych, karnych i administracyjnych, specjalista w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego praktykujący adwokat, wcześniej sędzia sądu gospodarczego, mąż, tata i przedsiębiorca.

                                

Projekt i wykonanie: Mariusz Marchewka i Patryk Siuta