Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło
szerzyć dobro?

Antoine de Saint-Exupéry

Działalność edukacyjna


Jako praktycy zdajemy sobie sprawę, jaką wagę ma informacja umożliwiająca sprawne funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie. Posługiwanie się informacją możliwe jest w wyniku przełożenia złożonego języka aktów prawnych, zasad i etyki biznesowej oraz zasad psychologii społecznej w sposób pozwalający na rozwiązywanie codziennych problemów.
Poprzez działalność edukacyjną chcemy dzielić się z Państwem wiedzą i umiejętnościami, towarzyszyć Wam i wspierać w dobrych przedsięwzięciach, promować wdrażanie sposobu działania pozwalającego na osiąganie lepszych i bardziej trwałych rezultatów zaangażowania.

Proponujemy Państwu szkolenia, kursy, warsztaty edukacyjne, konferencje, fora, debaty, spotkania edukacyjne ze specjalistami.
W ramach działalności edukacyjnej skupiamy się na zagadnieniach  związanych z szeroko pojętym prawem: cywilnym, administracyjnym, finansowym, gospodarczym,  procesowym i nieprocesowym, rodzinnym, konsumenckim.
W ramach przedsięwzięcia edukacyjnego prowadzimy również szkolenia z zakresu mediacji, negocjacji, autoprezentacji, komunikacji, pracy w zespole, zarządzaniu, motywacji, obsługi klienta, savoir vivre, kreowania wizerunku, wystąpień publicznych i innych.

Adresatami przedsięwzięć edukacyjnych podejmowanych przez Fundację są przedsiębiorcy, a nadto profesjonaliści reprezentujący inne środowiska zawodowe. Fundacja obejmuje troską również młodzież, przygotowując dla niej unikatowe programy edukacyjne. Dużo uwagi przykładamy również do formowania właściwych postaw społecznych, w szczególności włączając się w nurt edukacji konsumenckiej.

Wszystkie działania edukacyjne prowadzone są na podstawie programów autorskich trenerów współpracujących z Fundacją.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.

Projekt i wykonanie: Mariusz Marchewka i Patryk Siuta