Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło
szerzyć dobro?

Antoine de Saint-Exupéry

Rok 2014


Konferencja dla przedsiębiorców poświęcona efektywnej windykacji należności kontraktowych
Iława, styczeń 2014

W styczniu 2014 r. Fundacja Dobra zorganizowała kolejną konferencję poświęconą windykacji, zapraszając przedsiębiorców. Konferencja odbyła się dzięki wsparciu PKO Bank Polski O/Iława oraz w partnerstwie Iławskiej Izby Gospodarczej w Iławie.
Na szkoleniu poruszone zostały zagadnienia dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się w grze rynkowej, umiejętnym zawieraniu umów, o sposobach zabezpieczania płatności oraz o skutecznych zasadach postępowania z kontrahentem, który nie wywiązał się z umowy.
Uczestnicy brali czynny udział w spotkaniu.
Przedsiębiorcy poznali bogate instrumentarium prawne służące odzyskiwaniu długów. Dowiedzieli się także, jakie są najpoważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa i stabilności przedsiębiorstwa.
Udział w konferencji był bezpłatny. Uczestnicy korzystali też z bezpłatnych konsultacji udzielanych przez trenera, radcę prawnego Agnieszkę Andrzejczak i Prezesa Fundacji Martinę Szyperską.
Konferencję prowadził adwokat Mariusz TrelaKonferencja dla przedsiębiorców poświęcona  skutecznemu windykowaniu należności kontraktowych.
Gdańsk, maj 2014

W maju 2014 r. Fundacja Dobra zorganizowała kolejną konferencję poświęconą skutecznej windykacji z udziałem przedsiębiorców. Konferencję  zorganizowano dzięki wsparciu mBank Oddział w Gdańsku oraz w partnerstwie z Adept spółka cywilna w Gdańsku Ewa i Michał Kaszyńscy.
Trener adwokat Mariusz Trela zaprezentował  prawne prawne instrumenty skutecznego  postępowania z kontrahentem, który nie wywiązał się z umowy.
Uczestnicy brali czynny udział w spotkaniu.
Przedsiębiorcy poznali nowe rozwiązania prawne istniejących problemów. Dowiedzieli się także, jakie są najpoważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa i stabilności przedsiębiorstwa.
Udział w przedsięwzięciu był bezpłatny. Uczestnicy korzystali też z bezpłatnych konsultacji prawnych udzielanych przez trenera oraz Prezesa Fundacji Martinę Szyperską.Szkolenie dla Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 94 w Warszawie pt. "Zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych".
Serock, 7-8 czerwca 2014
 
Szkolenie to zapoczątkowało nowy nurt w działalności edukacyjnej Fundacji, stanowiło bowiem pilotażowe spotkanie z nauczycielami poświęcone zagadnieniom etosu zawodu, pozycji prawnej w świetle norm prawnych zaczerpniętych z całego porządku prawnego, a nadto pozwoliło rozwiązać szereg kontrowersji związanych z reagowaniem przez nauczyciela w sytuacjach kryzysowych w szkole i na zajęciach poza szkolnych.
Szkolenie wywołało dyskusję nad rolą nauczyciela w formowaniu ucznia i właściwym podziałem ról między szkoła a opiekunami prawnymi, której owocem był szereg interesujących wniosków.
Słuchacze uczestniczyli też w dyskusji poświęconej wizerunkowi silnej szkoły ze zdecydowaną dyrekcją w zetknięciu z niestabilnymi rodzicami uczniów oraz z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze. Poznali też standardy bezpieczeństwa uczniów uczestniczących w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych oraz postępowania w razie zdarzeń zagrażających zdrowiu czy życiu uczniów.
Szkolenie prowadził adwokat Mariusz TrelaProjekt i wykonanie: Mariusz Marchewka i Patryk Siuta