Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło
szerzyć dobro?

Antoine de Saint-Exupéry

Rok 2013Szkolenie z windykacji dla przedsiębiorców.
Bydgoszcz, hala Łuczniczka- 27 marca 2013

W dniu 27 marca 2013r. Fundacja Dobra zorganizowała szkolenie z windykacji przeznaczone dla przedsiębiorców. Szkolenie zorganizowane zostało dzięki wsparciu Multibank S.A., który przyjął rolę mecenasa akcji.
Spotkanie odbyło się w Sali Konferencyjnej Hali Łuczniczka przy ul. Toruńskiej 59 w Bydgoszczy.
Na spotkaniu poruszone zostały zagadnienia dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się w grze rynkowej, umiejętnym zawieraniu umów, o sposobach zabezpieczania płatności oraz o skutecznych zasadach postępowania z kontrahentem, który nie wywiązał się z umowy.
Uczestnicy brali czynny udział w spotkaniu. W trakcie szkoleń przewidziane zostały stoliki asystenckie, przy których udzielane były darmowe konsultacje prawne. Przedsiębiorcy poznali nowe rozwiązania prawne istniejących problemów. Dowiedzieli się także, jakie są najpoważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa i stabilności przedsiębiorstwa. Udział w przedsięwzięciu był bezpłatny. Uczestnicy korzystali też z bezpłatnych konsultacji udzielanych przez trenera i prawników z zespołu jego Kancelarii.
Szkolenie prowadził adwokat Mariusz Trela


Projekt i wykonanie: Mariusz Marchewka i Patryk Siuta