Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło
szerzyć dobro?

Antoine de Saint-Exupéry

Rok 2012Inauguracja Działalności Departamentu Edukacji.
Toruń, 24 marca 2012

Fundacja Dobra zorganizowała spotkanie z gdańskim ekspertem z zakresu negocjacji, panią mecenas Katarzyną Kurkiewicz. Spotkanie odbyło się 24 marca 2012 r. w nowej sali szkoleniowej Fundacji. W ten sposób rozpoczął swoją działalność Departament Edukacji Fundacji.
Stworzyliśmy to miejsce z intencją zdynamizowania zaangażowania edukacyjnego Fundacji.
Pani Katarzyna  podzieliła się z obecnymi na spotkania mediatorami i prawnikami wiedzą teoretyczną oraz własnym doświadczeniem negocjatora.
Prowadząca szkolenie podkreślała, że najważniejszym celem profesjonalnego negocjatora jest takie prowadzenie negocjacji, aby osiągnąć trwałe porozumienie, satysfakcjonujące obie strony. W atmosferze pełnej humoru i życzliwości zaprezentowała elementy procedury negocjacyjnej i pożądane cechy negocjatora. Przedstawiła warunki, które muszą być spełnione, aby zapewnić pozytywne rozstrzygnięcie sporu dla obu stron.
Ciekawie przedstawione zostały style prowadzenia negocjacji oraz obowiązujące reguły i kolejne fazy procesu negocjacyjnego.
Dziękujemy pani Mecenas za wskazanie kierunków działań negocjatora, pozwalających na osiągnięcie celu ujętego w formule: „Ty wygrywasz i ja wygrywam".
To były tylko podstawy negocjacji, więc oczekujemy teraz na kolejne spotkania z p. Katarzyną Kurkiewicz, które pogłębią i utrwalą naszą wiedzę.
***
Drugie spotkanie poświęcone negocjacjom pani Mecenas Kurkiewicz przeprowadziła w dniu 7 lipca 2012.Cykl spotkań edukacyjnych z przedsiębiorcami w zakresie skutecznej windykacji.
Toruń, Bydgoszcz 2012

W 2012 r. Fundacja Dobra zorganizowała cykl szkoleń przeznaczonych dla przedsiębiorców zatytułowanych „Szable w dłoń, czyli co zrobić z dłużnikiem, który nie płaci długu?”. Szkolenia organizowane były dzięki wsparciu Multibank S.A., który przyjął rolę mecenasa akcji.

Spotkania odbyły się:
16 marca 2012 w Centrum Targowym PARK w Toruniu,
10 września 2012 w Hotelu „Bohema” w Bydgoszczy
24 października 2012 w Hotelu „Bohema” w Bydgoszczy

Na spotkaniach poruszone zostały zagadnienia dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się w grze rynkowej, umiejętnym zawieraniu umów, o sposobach zabezpieczania płatności oraz o skutecznych zasadach postępowania z kontrahentem, który nie wywiązał się z umowy.
Uczestnicy brali czynny udział w spotkaniach.
W trakcie szkoleń przewidziane zostały stoliki asystenckie, przy których udzielane były darmowe konsultacje prawne.
Przedsiębiorcy poznali nowe rozwiązania prawne istniejących problemów. Dowiedzieli się także, jakie są najpoważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa i stabilności przedsiębiorstwa. Udział w przedsięwzięciu był bezpłatny.Międzynarodowy Dzień Mediacji.

 
Toruń, Bydgoszcz,Włocławek, 16 – 19 październik 2012

Fundacja Dobra wsparła obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji.

16 października 2012 (wtorek)- Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka”, godz. 10:00 - 14:00 Otłoczyn
 • Warsztaty edukacyjno - kulturalne z cyklu „Pokoloruj Świat”, realizowane przez FECWIS oraz skazanych z Zakładu Karnego we Włocławku.
 • Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Zgoda buduje, wybieram MEDIACJE" dla dzieci z klasy 3 B, ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Toruniu.
 • Uroczyste wręczenie nagród przygotowanych przez członków Warsztatów Terapii Zajęciowej „Karczemka”. Wręczenie dyplomów wszystkim uczestnikom warsztatów „Pokoloruj Świat”; Pożegnalne ognisko.

17 października 2012 (środa)- Toruń
 • Spotkanie informacyjne dla funkcjonariuszy Policji w Komendzie Miejskiej Policji przy ul. Grudziądzkiej 17 w Toruniu.
 • Dyżur mediatorów w Izbie Przemysłowo -Handlowej w Toruniu przy ul. Mikołaja Kopernika 4.
 • Dyżur mediatorów w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16.

18 października 2012 (czwartek) – Włocławek
 • Spotkanie informacyjne dla wychowawców oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej w Zakładzie Karnym we Włocławku.

19 października 2012 (piątek) – Bydgoszcz
 • Inauguracja Koła Naukowego Psychologii, Mediacji i Negocjacji.
 • Spotkanie informacyjne dla studentów pt. „Mediacja Integruje” na terenie Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy.
 • Inauguracja projektu „Strefa Mediacji”, czyli serwisu internetowego propagującego mediację jako sposobu na rozwiązywanie konfliktów i sporów.
 • Podsumowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji.Szkolenie z zakresu posługiwania się wekslem w obrocie gospodarczym.
Toruń, 1 grudnia 2012
 
W dniu 1 grudnia 2012 r. odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców poświęcone obrotowi wekslowemu. Szkolenie odbyło się w siedzibie Fundacji Dobra przy ul. Kameliowej 15 B w Toruniu. Wydarzenie wsparte zostało zaangażowaniem zespołu prawników toruńskiej Kancelarii Adwokackiej „URNICZ”, która czynnie włączyła się w organizację szkolenia i przygotowała poczęstunek dla gości.Projekt i wykonanie: Mariusz Marchewka i Patryk Siuta