Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło
szerzyć dobro?

Antoine de Saint-Exupéry

Rok 2011Spotkanie edukacyjne z przedsiębiorcami.
Toruń, Centrum Konferencyjne „Park”, 22 września 2011r.

Spotkanie miało charakter otwarty.
Mecenasem akcji był PKO Bank Polski S.A., który przekazał Fundacji środki pieniężne na organizację spotkania. Fundacja otrzymała wsparcie także od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, który aktywnie wspiera regionalny biznes.
Udział w przedsięwzięciu był bezpłatny.
Spotkanie otworzyło cykl spotkań edukacyjnych z przedsiębiorcami.
Spotkanie miało charakter szkolenia inspirującego uczestników do podejmowania aktywnej i efektywnej windykacji.
Poruszone zostały zagadnienia dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się w grze rynkowej, umiejętnym zawieraniu umów, sposobów zabezpieczania pozycji kontraktowej oraz skutecznych zasad postępowania z kontrahentem, który nie wywiązał się z umowy.
Trenerem szkolenia był znany przedsiębiorcom prawnik, który pierwotnie jako sędzia sądu gospodarczego a obecnie adwokat specjalizujący się w prawie gospodarczym, prowadzi liczne szkolenia pozwalające na doskonalenie umiejętności bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej.
Uczestnicy brali czynny udział w spotkaniu. W trakcie szkolenia uczestnicy mieli okazję do skorzystania z darmowych konsultacji prawnych oraz możliwość skorzystania z bogatej oferty usług bankowych Sponsora.
Toruńscy przedsiębiorcy mogli podzielić się swoimi problemami i znaleźć odpowiedź na nurtujące ich pytania. Poznali nowe rozwiązania prawne problemów z odblokowaniem zatorów prawniczych. Dowiedzieli się także, jakie są najpoważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa i stabilności przedsiębiorstwa.
Szkolenie prowadził adwokat Mariusz Trela, któremu towarzyszył zespół prawników Urnicz Kancelarii Adwokackiej w Toruniu.


Szkolenie dla przedsiębiorców pt. „Szable w dłoń, czyli co zrobić dłużnikowi, który nie płaci długu”.
Toruń, Centrum Sztuki Współczesnej, 27 października 2011r.

W dniu 27 października 2011 roku w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu odbyło się kolejne szkolenie dla przedsiębiorców.
W trakcie szkolenia poruszone zostały zagadnienia dotyczące diagnozy zachowań wierzyciela, treści i form wezwania do zapłaty, procedur dążących do zawarcia ugody z wierzycielem, sprawnej egzekucji wierzytelności.

Program szkolenia obejmował:
- diagnozę zachowań wierzyciela prowadzących do uporczywego niepłacenia długu,
- sztukę upominania się o pieniądze – uwagi dotyczące treści i formy wezwania do zapłaty,
- odstawowe zasady skutecznego zawarcia ugody z dłużnikiem,
- nieinwazyjne sposoby postępowania z dłużnikiem,
- zasady właściwego przygotowania się do rozstrzygnięcia sporu na drodze sądowej.
- egzekucja komornicza - jak zapewnić jej efektywny przebieg,
- konsekwencje prawne bankructwa dłużnika.

Podczas szkolenia udzielane były darmowe konsultacje prawne dla uczestników.
Mecenasem akcji był PKO Bank Polski S.A.
Fundacji towarzyszyła Telewizja Regionalna TV Toruń.
Szkolenie prowadził adwokat Mariusz Trela, a konsultacji prawnych udzielali nadto prawnicy z Urnicz Kancelarii Adwokackiej w Toruniu.


Szkolenie dla przedsiębiorców pt. Po nas choćby potop, czyli jak działać, aby Twoja firma przetrwała śmierć właściciela albo wspólnika?"
Toruń, listopad 2011r.

Kolejne szkolenie zorganizowane w listopadzie 2011r. przez Fundację odbyło się dzięki wsparciu Towarzystwa Ubezpieczeń Generalli.
Podczas szkolenia wspólnie poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytania:
- dlaczego warto zastanowić się nad skutkami śmierci właściciela przedsiębiorstwa albo wspólnika spółki cywilnej czy handlowej,
- jak uniknąć problemów związanych z dziedziczeniem przedsiębiorstwa lub udziałów w spółce handlowej, czyli, co powinien wiedzieć przedsiębiorca, prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą i wspólnik spółki,
- jaki wpływ  na dziedziczenie przedsiębiorstwa lub udziałów w spółce ma ustrój majątkowy małżeński,
- podstawowe błędy przedsiębiorcy, wybierającego formę prawną działalności gospodarczej i ich skutki prawne,
- zapis windykacyjny- przełom w zasadach dziedziczenia - czy również dla przedsiębiorców?
- na jakich zasadach spadkobiercy mogą kontynuować rozpoczętą przez spadkodawcę działalność gospodarczą,
- jakie należy podjąć działania w celu zminimalizowania niekorzystnych skutków śmierci przedsiębiorcy lub wspólnika.
Przedsiębiorcy brali czynny udział w szkoleniu. Mieli także możliwość skorzystania z darmowych konsultacji prawnych, których udzielali prawnicy z zespołu Urnicz Kancelarii Adwokackiej w Toruniu, towarzyszący adwokatowi Mariuszowi Trela.


Projekt i wykonanie: Mariusz Marchewka i Patryk Siuta