Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło
szerzyć dobro?

Antoine de Saint-Exupéry

Mediacje


Fundacja prowadzi szkolenia z zakresu mediacji w następującym zakresie:

 
Szkolenia dla kandydatów na mediatorów
 
Program edukacyjny obejmujący zagadnienia wymagane dla uzyskania statusu mediatora stałego (kurs podstawowy 60 godzinny).Szkolenia podnoszące kwalifikacje aktywnych mediatorów nie będących praktykującymi prawnikami
 

1/ programy szkoleń I stopnia (obejmują prezentację siatki pojęciowej wymaganej do prawidłowego nakreślenia areny konfliktu oraz przygotowania ugody mediujących stron),
2/ programy szkoleń II stopnia (obejmują podstawowe zagadnienia właściwe na gruncie mediacji cywilnej, karnej, rodzinnej, pracowniczej i gospodarczej,
3/ warsztaty z zakresu pisania ugód zgodnych z prawem i nadających się do zatwierdzenia przez sąd.

Projekt i wykonanie: Mariusz Marchewka i Patryk Siuta