Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło
szerzyć dobro?

Antoine de Saint-Exupéry

Rozwój Osobisty


W tej przestrzeni Fundacja prowadzi szkolenia prezentujące następujące zagadnienia:
 
1/ komunikacja interpersonalna,
2/ komunikacja społeczna,
3/ wprowadzanie zmiany w operacyjnym systemie komunikacji wewnętrznej w organizacji (współpraca między działami przedsiębiorstwa),
4/ sztuka negocjacji,
5/ psychologiczne i prawne aspekty negocjacji windykacyjnych,
6/ rozwiązywanie konfliktów, reagowanie w sytuacjach trudnych,
7/ budowanie zespołu,
8/ sztuka motywowania,
9/ zarządzanie sobą w czasie,
10/ zarządzanie zmianą,
11/ szkolenia sprzedażowe.

Projekt i wykonanie: Mariusz Marchewka i Patryk Siuta