Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło
szerzyć dobro?

Antoine de Saint-Exupéry

Edukacja Młodzieży


Warsztaty z prawa konsumenckiego
 
Fundacja przygotowała program warsztatów z zakresu prawa konsumenckiego, adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które mają wyposażyć młodzież zarówno w pakiet informacji dotyczących bezpiecznego kupowania towarów i usług, tak w lokalu przedsiębiorcy, jak i poza lokalem oraz na odległość (głównie za pośrednictwem internetu), jak też wyćwiczyć umiejętności w zakresie skutecznego reklamowania wadliwości towarów i usług oraz dochodzenia swoich praw wobec przedsiębiorcy.
Jest to program pilotażowy, który ma stanowić 'poligon doświadczalny' dla programu docelowego edukacji młodzieży w tej tematyce. Na jego bazie opracowany zostanie program dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, który zostanie zaoferowany tej grupie zawodowej na początku przyszłego roku. Pozwoli on na nabycie nowych umiejętności edukacyjnych, a nadto umiejętności przekazywania tej wiedzy uczniom.Warsztaty z mediacji
 
Umiejętność rozładowywania napięć w środowisku rówieśniczym oraz rozwiązywania sporów na linii nauczyciel - opiekun prawny ucznia, nauczyciel - uczeń jest niezwykle istotna dla komfortu psychicznego oraz harmonijnego rozwoju osobowości ucznia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno uczniów, rodziców i nauczycieli Fundacja przygotowała program warsztatów edukacyjnych adresowanych do uczniów szkół średnich, pozwalających na opanowanie sztuki rozwiązywania sporów w drodze mediacji. Forma warsztatów jest najbardziej aktywnym sposobem przyswajania wiedzy i nabywania przez młodzież nowych umiejętności.

Projekt i wykonanie: Mariusz Marchewka i Patryk Siuta