Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło
szerzyć dobro?

Antoine de Saint-Exupéry

Powszechna Edukacja Konsumentów


Szkolenia poświęcone stosowaniu reguł prawa konsumenckiego, dotyczące przede wszystkim:

1/ obrony konsumenta przed skutkami zakupu wadliwego produktu lub usługi,
2/ bezpiecznego zawierania umów na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa,
3/ bezpiecznego zawierania umów o kredyt konsumencki,
4/ efektywne dochodzenie roszczeń przez konsumentów z zastosowaniem palety instrumentów prawa cywilnego, administracyjnego oraz upadłościowego,
5/ jak poradzić sobie z nadmiernym zadłużeniem (informacje dla konsumentów – bakrutów na gruncie nowego prawa o upadłości konsumenckiej, wchodzącego w życie w grudniu 2014 r.).

Projekt i wykonanie: Mariusz Marchewka i Patryk Siuta