Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło
szerzyć dobro?

Antoine de Saint-Exupéry

Powszechna Edukacja Przedsiębiorców


Szkolenia z zakresu prawnych reguł rządzących prowadzeniem biznesu, w szczególności poświęcone następującym zagadnieniom:

1/ bezpiczne zawieranie umów przez przedsiębiorcę,
2/ zawieranie przez przedsiębiorcę umów z konsumentem,
3/ konstrukcja umowy (co musisz zawrzeć w umowie, aby zagwarantować sobie bezpieczną pozycję kontraktową),
4/ efektywne zabezpieczenie pozycji kontraktowej przedsiębiorcy w kontraktach handlowych,
5/ weksel jako nieodzowny towarzysz przedsiębiorcy (weksel jako instrument  szybkiego zabezpieczenia roszczeń na majątku dłużnika i absolutnie szybkiej egzekucji),
6/ Szable w dłoń ! Czyli skuteczna windykacja należności biznesowych,
7/ przedsiębiorca wobec bankructwa kontrahenta,
8/ Wszyscy jesteśmy bankrutami? Czyli o zasadach postępowania w wypadku niewypłacalności przedsiębiorcy,
9/ przedsiębiorca w postępowaniu o zamówienie publiczne,
10/ odpowiedzialność przedsiębiorcy za:
  • skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
  • wprowadzenie do obrotu towaru lub usługi wadliwej,
  • wprowadzenie do obrotu produktu niebezpiecznego.

Projekt i wykonanie: Mariusz Marchewka i Patryk Siuta